Koniec z pojęciem ubezpieczenia zdrowotnego

Pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego znają dosłownie wszyscy. Można powiedzieć, że chodzi o prawo do opieki zdrowotnej. Są osoby, którym to prawo przysługuje i osoby w przypadku, których nie można powiedzieć tego samego. Od 2018 roku taka sytuacja nie będzie mieć już miejsca. Prawdo do bezpłatnej opieki zdrowotnej będą mieć wszyscy.

Wyrobienie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Tekst zostanie poświęcony temu jak należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zanim jednak o tym, czas powiedzieć o czym tak naprawdę tutaj mówimy (na pewno są tacy, którzy słyszą o EKUZ po raz pierwszy). Sytuacja wygląda tak, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to karta, która potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt […]